keskiviikko 22. elokuuta 2018

Eeva Hietava pitää TM-meditaatiokoulutuksen Kajaanissa ja lahjoittaa kertyneet varat Muonan koulun rakentamisen hyväksi, oheisena Eevan viesti koulutuksesta ja yhteystiedot, osallistu ja ole mukana hyvän tekemisessä

TM-meditaatiokoulutus Kajaanissa


Hei,

pidän ilmaisen esittelyluennon TM-meditaatiosta torstaina 6.9. klo 18 - 20 Kajaanissa Kainuun Näkövammaiset ry:n tiloissa, Pohjolankatu 25.

TM-meditaation tutkimukset (tehty yli 700) osoittavat, että se on hyvin voimallinen tekniikka. Käsittelen luennolla sen vaikutuksia: ihmisen mieleen, opiskeluun, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin sekä koko yhteiskuntaan. Kerron luennolla myös siitä, miten eri meditaatiot poikkeavat toisistaan.

Ilmoittaudu luennolle eeva.hietava@gmail.com tai tekstiviestillä 0503502041

Luennolla voit ilmoittautua kurssille, joka alkaa jo samana iltana luennon jälkeen henkilökohtaisella haastattelulla.

Perjantaina 7.9. on henkilökohtainen opetus jokaisen kurssille osallistuvan kanssa sovittuna aikana, jonka kesto on n. 1 tunti.

La- aamuna 10 - 12, la-iltana 18 - 20 sekä su-aamuna klo 10 -12 on ryhmätapaaminen, jossa keskustellaan kokemuksista ja saadaan lisää teoreettista tietoa, mitä meditaatiossa tapahtuu.

Kurssi pidetään yksityisasunnossa Kajaanin keskustassa.

Kurssin hinta on porrastettu henkilökohtaisten tulojen mukaan 240 € - 600 €. 
Teen osamaksusopimuksia. Jos haluat tarkemmin tietoa, kysy Eevalta 0503502041.

Kurssin hinnasta 20 € maksetaan kouluttajalle (kuluja varten) ja loput maksetaan Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n tilille.

Jos haluat varata paikan kurssille etukäteen, voit maksaa varausmaksun 50 € tilille:

Eeva Hietava, Nordea 1111073500019462. Tiedonantoihin: TM-kurssi Kajaani.Tämä varausmaksu tuloutetaan kurssin jälkeen myös Malawin lasten tilille.

Lisätietoja saa: eeva.hietava@gmail.com tai soittamalla 0503502041
Tätä tiedotetta voi jakaa!
Tervetuloa kurssille!

Eeva
Eeva Hietava
KL
iTM-Kouluttaja
VedicArt Opettaja

Laitakarintie 241
90850 Martinniemi
+358503502041
www.myarteme.fi
www.tm-meditaatio.fi

Lisätietoja Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:stä
www.facebook.com/MalawinLastenJaNuortenAvuksiRy
www.malawinlapset.com
www.holvi.com/shop/KouluMalawiin
malawin.lasten.avuksi@gmail.com
koulumalawinlapsille.blogspot.com/


Mitä on TM-meditaatio? 
Vastauksia tavallisimpiin TM-tekniikkan liittyviin kysymyksiin. Tm-meditaatio eli TM on yksinkertainen, helposti opittava itsensäkehittämismenetelmä ja rentoutustekniikka, jonka avulla mieli ja keho saavuttavat syvän levon. Harjoituksen aikana tajunta pysyy kuitenkin valppaana. TM:ssä ei ole kysymys älyllisestä analyysistä tai keskittymisestä, vaan suorasta kokemisesta – elämyksestä. 

Kuinka TM:ää harjoitetaan? 
TM-meditaatiota harjoitetaan mukavasti istuen, silmät suljettuina 20 minuuttia kahdesti päivässä. Harjoitus ei vaadi mitään erityisvarusteita ja paikaksi kelpaa vaikka junan penkki. 

Mitä hyötyä on TM:n harjoittamisesta? 
TM-meditaation aikana koettu valpas lepotila on virkistävä sekä psyykkiseti, että fyysisesti. Syvä lepotila vapauttaa hermostoa turhasta jännityksestä, stressistä ja väsymyksestä. Kokemus ja tutkimukset osoittavat, että TM:ää harjoittavan mieli alkaa toimia selkeämmin ja organisoidummin. Jokapäiväisestä toiminnasta tulee dynaamisempaa, luovempaa ja harmoonisempaa. Meditaation harrastaja sopeutuu paremmin ympäristöönsä ja kanssakäyminen ympärillä olevien ihmisten kanssa on laadukkaampaa. Tästä on seurauksena yleisen vastustuskyvyn parantuminen sekä fyysisen että psyykkisen terveydentilan kohoaminen. Meditaatio on luonnonmukainen keino vahvistaa psykofyysistä tasapainotilaa. 

Voiko jokainen oppia TM:n?
TM sopii kaikille riippumatta iästä, koulutuksesta tai persoonallisuudesta. Ei tarvitse olla ”meditoivaa” tyyppiä oppiakseen meditaation tekniikan. Esitekniikan oppiminen on mahdollista jopa alle kymmenenvuotiaille lapsille. 

Kuinka tämä tekniikka toimii?
Kaikki ajatukset syntyvät hyvin hienojakoisina sykkeinä syvällä mielessä. Tavallisesti ajatuksista ei ole minkäänlaista kokemusta, ennen kuin ne saavuttavat pinnallisemman, konkreettisemman tajunnan tason. Meditaatio on päinvastainen tapahtuma. Se alkaa tavallisesta päivätajunnasta ja vähitellen koetaan yhä syvempiä ajatuksen tasoja. Lopulta mieli saavuttaa ajatuksen alkulähteen – tilan, jota voidaan kutsua ”puhtaaksi tietoisuudeksi” tai transsendenssiksi. 

Miten se voi olla vaivatonta – ja silti tehokasta? 
Kun pyritään saavuttamaan syvä rentoutumisen tila, on kyse samankaltaisesta tapahtumasta kuin nukahtaminen. Nukahtaminenkaan ei onnistu kovasti ponnistelemalla. Syvää rentoutumisen tilaa ei voida saavuttaa kovin ponnistuksin. Voimme ainoastaan luoda mahdollisimman suotuisat edellytykset automaattista rentoutumistapahtumaa vauhdittaaksemme. TM on tehokasta, koska se on vaivatonta ja luonnollista. 

Tekeekö se ihmisen syrjäänvetäytyväksi tai passiiviseksi? 
TM:n vaikutus on täysin päinvastainen. Se ei tee ihmisestä passiivista tai syrjäänvetäytyvää. TM:n aikana koettu syvä lepo antaa uutta energiaa entistä tehokkaampaan toimintaan – ja toisaalta se antaa voimia myös entistä antoisaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. 

Onko meditaatio hypnoosia tai itsesuggestiota? 
TM:llä ei ole mitään tekemistä hypnoosin tai itsesuggestion kanssa. Meditaatiossa mieli vapautuu ja saavuttaa hienompia tasoja. Tämän psyykkisen toiminnan syventyminen aiheuttaa vastaavan muutoksen fyysisessä toiminnassa. Tieteelliset tutkimukset osoittavat ihmisen olevan meditaation aikana ainutlaatuisessa fysiologisessa tilassa. Keho saavuttaa syvän lepotilan, kun taas mieli on aivoista tehtyjen EEG-mittausten mukaan täysin valveilla ja vastaanottavainen ärsykkeille. Nämä mittaukset osoittavat selkeän eron TM:n ja sellaisten teknikoiden välillä, joihin liittyy keskittymistä, kontrollia, hypnoosia tai itsesuggestiota.

Mitä transsendenssi tarkoittaa? 

Transsendenssi tarkoittaa jonkin ohittamista tai ylittämistä, Tässä yhteydessä mielen hiljentymistä, ajatuksista vapaan tajunnantilan kokemista valveilla ollessa. Meditaatiossa suuntaudumme tavalliselta päivätajunnan ajatustasoltamme hienommille tasoille, lopulta ohittaen hienoimman mahdollisen ajatustason. Tällöin saavutamme tilan, jota kutsutaan transsendenttiseksi tietoisuudentilaksi. 

Onko TM elämänfilosofia tai uskonto? 
Ei ole. TM on puhtaasti käytännöllinen tekniikka, joka sopii kaikille riippumatta uskonnosta tai elämänkatsomuksesta. On selvää, että TM:n tarkoitus on kehittää ihmisen sisintä. Tämä ei kuitenkaan edellytä mitään erityistä asennetta; ihmisen ei tarvitse uskoa TM:n toimivan. Kurssilla opitaan vain TM-tekniikan oikea käyttö. Kurssilla ei puututa kenenkään elämäntapoihin, ruokavalioon tms. asioihin.

Kuinka kauan meditaation oppiminen kestää? 
TM-kurssi sisältää seuraavat vaiheet: 
⎫ Esittelyluento n. 1 h 
⎫ Valmistava luento + henkilökohtainen haastattelu n.1 h 
 Henkilökohtainen opetus n. 1 – 1 ½ h 
⎫ Jatkoluennot / ryhmätäpaamiset – kolmena päivänä noin 2 tuntia kerrallaan 
⎫ Kertaustapaaminen - pari viikkoa kurssin jälkeen 1 ½ - 2 h Koska TM on hyvin yksinkertainen tekniikka, tämä kurssiaika on useimmille täysin riittävä. 
Tarvittaessa lisäohjeita ja henkilökohtaista neuvontaa saa kuitenkin maksutta kuuden kuukauden ajan kurssin jälkeenkin. Lisää infoa, katso: tm-meditaatio.fi 

Kuka opettaa meditaatiota?
Nimeni on Eeva Hietava ja olen saanut koulutukseni Maharishi Mahesh Yogin suunnittelemilla kursseilla. Kuulun ryhmään Itsenäiset TM-kouluttajat. En toimi enää yhteistyössä TM-liikkeen kanssa, koska en voi allekirjoittaa kaikkia heidän toimintatapojaan. Lisätietoja:p.050-3502041, Eeva Hietava.

sunnuntai 12. elokuuta 2018

Hiekkakuorman purkamista

Videolla ollaan purkamassa hiekkakuormaan Muonan koulun tontilla. Lapsia kiinnostaa tietysti se, mitä on tapahtumassa.


Video tarjoaa myös ikään kuin aikamatkan Suomessa 1950-luvulle, jolloin hiekkakuormat sekä tehtiin että purettiin lapioiden, koska ns. kippiautoja ja kuormakauhoja ei ollut vielä. "Lapiomiehet" olivat oma suht´iso ammattikuntansa. Heitähän tarvittiin myös suht´paljon, kun elettiin jälleenrakennusen aikaa. Rakennettiin tiilestä ja hiekkaa tarvittiin tiilen tekoon. Myös nykyisen tieverkosto perustat luotiin. Muistelenpa vielä, että lapiomiehen hommat olivat varsin yleisiä "hätäaputöitä." Hätäaputyöt olivat töitä, joihin työttömäksi joutuneet osoitettiin ja lähetettiin myös pitkienkin matkojen taakse. Eli nykyisen tieverkosto on aika pitkälti rakennettu ns. "hätäaputöinä".Muonassa ko. kuorman hiekka tarvitaan koulun lattioiden ja seinien käsittelyyn. Sikäläisen rakennusperinteen/-käytänteen mukaan betonipinnat ikään kuin hierretään jonkinmoisella ainekoostumuksella sellaiseksi, että betonin pinta ei pölise ja pinnat voidaan pitää puhtaana.

sunnuntai 22. heinäkuuta 2018

Sydämelliset onnittelut ja kiitokset Pirkolle!

💓💓💓Sydämellinen kiitos puheenjohtajallemme Pirkolle, sillä hän ohjasi synttärimuistamiset Malawin lasten ja nuorten avuksi ry:lle. Niinpä synttärilahjarahoilla rakennetaankin sitten opettajien asuntoja Muonassa. 

Suuret kiitokset Pirkolle myös ihanasta juhlasta, jonka hän perheineen meille järjesti. Tunnelma oli lämmin ja välitön. Ruokapöytä notkui ihanista ruuista: monet ihanat salaatit, paistokset ja perunaruuat tosi ihanasti tehdyn lampaan kanssa. Buffetpöytä oli varsinainen makujen sinfonia, jonka kruunasivat vielä ihanat suklaa- ja marenkikakut. 


Sydämelliset kiitokset ja onnittelut vielä kerran!💓💓💓

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Hyviä uutisia aineettomien lahjojen kaupasta

Jo jonkin aikaa aineettomien lahjojen kaupassamme https://holvi.com/shop/KouluMalawiin/section/tuotteet-suomeksi/ on ollut myynnissä 3 opettajien pöytää, 40 pulpettia ja 80 reppu&vihko&kynä&juomapullo-settiä. Viimeisimpänä myyntiin tulivat koulupuvut (80 kpl).

Kauppa on käynyt eli lahjoituksia on saatu mukavasti. Opettajanpöydät on myyty kaikki. Pulpetteja on myyty 25 kpl, reppu&vihko&kynä&juomapullo-settejä 32 ja koulupukuja 17 kpl. Sydämellinen kiitos ostajille/lahjoittajille.

Vielä on kuitenkin myytävää. Vinkkinä kaikille kesän juhlijoille, että koulupuku, pulpetti tai koulutarvikesetti on oiva lahja nimppari- ja synttärijuhlijoille. Samoin luokkakokousten viettäjät voivat viimeinkin hankkia vanhojen aikojen muistoksi ja kunniaksi vaikka koulupuvun tai pulpetin tai koulutarvikesetin itselleen tai kaverilleen.📚💟

keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Tunnetuin suomalainen kehitystaloustutkija - Kehityslehti

Tunnetuin suomalainen kehitystaloustutkija - Kehityslehti: Ritva Reinikka oli maalaistalon tytär, joka valmistui taloustieteen tohtoriksi ja ylsi johtajaksi Maailmanpankkiin. Parhaillaan hän viimeistelee riippumatonta arviota Suomen kehitysyhteistyöstä. Taipalsaarella Itä-Suomessa vihmoo. Ritva Reinikka laittaisi mielellään ylleen toppatakin, vaikka on huhtikuun loppupuoli. Ulkotyöt odottavat, halkoja pitäisi pinota. Hän päätyy kevyttoppaan ja kävelee rinnettä alas Pien-Saimaan rannalle. Reinikka asuu yhdysvaltalaisen miehensä Peter Deweesin kanssa vanhassa …

maanantai 21. toukokuuta 2018

Koulutarvikesetit Muonan koulun ekaluokkalaisille

Hei ihmiset,

rakennustyöt etenevät. Kahden luokkahuoneen koulurakennus on valmis. Opettajien asuntojen pohjia ollaan rakentamassa. Tavoitteena on, että 2 ekaluokkaa eli noin 80 lasta aloittaa koulunkäyntinsä syksyllä. Sekä vanhemmat että lapset odottavat koulun aloittamista innolla. Nykyinen koulujärjestely on sellainen, että myös alakoululaiset joutuvat kävelemään kouluun 7-8 kilometriä, mikä on suht´pitkä matka pienelle lapselle kulkea jalan - monesti myös kovassa kuumuudessa.

Meillä on ollut aineettomien lahjojen kaupassamme myynnissä 4 opettajanpöytää ja 40 pulpettia. Tämänhetkinen tilanne on se, että opettajanpöydät on myyty, samoin 18 pulpettia. Eli jos oikein lasken, niin 22 pulpettia on jäljellä.

Nyt aineettomien lahjojen kauppaan on tullut myytäväksi 80 koulutarvikesettiä, jotka käsittävät repun, vihkon, kynäsetin ja juomapullon. Tavoitteenahan meillä on se, että oppilaat saavuttaisivat jatko-opintokelpoisuuden. Se edellyttää, että lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat hallinnassa. Haasteeksi tietysti muodostuu jo se, että 40 oppillan ryhmä on suht´suuri. Toinen haaste syntyy koulutarvikkeista. Malawilaisessa maailmassa ollaan ymmärtääkseni vähän samassa tilanteessa kuin Suomessa 1950-1960 - luvuilla. Kynät, kumit ja vihkot ovat lapsille - varsinkin vähävaraisimmille - harvinaista ja haluttua tavaraa.

Oletuksemme on, että koulu saa aapiset valtiolta, koska ajatuksenamme ja suunnitelmanamme on, että valtio maksaa opettajien palkat samoin kuin kustantaa aapiset, kun me olemme kustantaneet koulurakennukset. Tosin Malawissa aapisia ei yleensä saada kotiin, vaikka ne koululla olisivatkin. Opettajien palkkaamisesta on alustavasti keskusteltu sikäläisten kouluviranomaisten kanssa jo ennen kuin koulurakennusta alettiin rakentaa.

Oppiminen tapahtuu pääosin siis liitutaulun ja muistiinpanojen avulla. Nimenomaan muistiinpanojen avulla silloin, jos oppilailla on muistiinpanovälineet, mikä sekään ei ole itsestään selvää. Varsinkin syrjäseuduilla koulua voidaan käydä myös ilman sekä kirjoja että muistiinpanovälineitä. Ja kun tarkoituksena on oppia lukemaan ja kirjoittamaan niin paperi ja kynä ovat silloin suorastaan välttämättömät. Näistä syistä johtuen pyrimme saamaan kasaan jokaiselle koulunsa aloittavalle koulutarvikesetin, joka sisältää repun, vihkon, kynäsetin ja juomapullon.


Juomapullo on erittäin tarpeellinen varuste, koska kuumuus voi kohota +38 Celsiukseen ulkona. Kun saamme rakennetuksi koululle porakaivon, niin lapset saavat sitten koululta puhdasta vettä juotavakseen.

Porakaivon rakentaminen on viivästynyt siitä syystä, että alun alkaen lahjoituksena saatu 1 000 euroa ei nyt riitäkään kaivon rakentamiseen. Syynä on porakaivojen hintojen nousu, mutta myös se, että porakaivosta, kun se rakennetaan koulun tontille, pitää tehdä luultua syvempi, jolloin hinta nousee. Nykyisin kyläläiset hakevat vettä noin 800 metrin päästä alangosta, mistä sitten seuraa, että vesi on kannettava ihmisvoimin vastamäkeen. Yhdistyksemme tarkoituksena on saada kaivo koulun tontille, joka on ylänköä ja kaivosta on sen vuoksi tehtävä syvä, jotta vettä löytyy ja myös riittää. Lisäski Santu Macleanilla on ollut kyllä hommaa koulun rakentamistyössä, jolloin häntä ei ole voinut kiirehtiä. Mutta kun koulun 1. vaihe valmistuu, niin josko hän sitten ehtisi setvata kaivon rakentamista ja kysellä tarjouksia poraajilta, josko hinnasta voisi tinkiä.

Eli käykääpä aineettomien lahjojen kaupassa. Setin hinnaksi oli laitettava 15 euroa, sillä kuten jo aiemmin on monesti ollut puhetta, niin kaikki "tehdastavara" on Malawissa suht` kallista. Kiitos taas Martin, joka selvitteli hintoja Malawissa. Tässä linkki aineettomien lahjojen kauppaamme https://holvi.com/shop/KouluMalawiin/product/89dc3c1b97a042f62f4097491adec2ff/

Täältä löytyvät myös pulpetit, jos joku haluaa niitä ostaa. Koulupuvut ovat kolmas haasteemme, mutta niistä myöhemmin, kun saamme hinnat selville.


keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Koulurakennus on sisätöitä vaille valmis

Muonalaiset ovat taas tehneet töitä. Koulurakennus on saanut vesikaton ja on sisätöitä vaille valmis.

Tämä on todella hieno päivä meille kaikille, jotka olemme olleet tässä touhussa mukana!

Jaetaan ja tunnetaan iloa siitä, että olmme onnistuneet! Sillä onhan tämä todella monimuotoinen ja monien ihmisten saumattomaan ja pyyteettömään yhteistyöhön perustuva prosessi.

Esimerkiksi ensiksi organisoidaan aineettomien lahjojen kauppa Koulu Malawin lapsille, sitten löydetään lahjottajat, lahjottajat tekevät lahjoituksensa, varat lähetetään Muonaan. Muonassa Santu Maclean hakee rahat pankista, hommaa rakennustarvikkeet ja organisoi rakentamisen! Sen jälkeen hän toimittaa kuitit kuriiripostina Suomeen, jossa tehdään kirjanpito ja raportoidaan lahjoittajille. Kerrottakoon vielä se, että kännykkäkuuluvuutta Muonaan ei vieläkään ole, mutta whatsappilla voidaan viestejä ja kuvia lähettää.

Tai jos ajattelemme myyjäistoimintaamme, niin ensin joku lahjoittaja ostaa raaka-aineet/tarvikkeet, valmistaa tuotteen ja lähettää sen jolle kulle myyjäisiä varten. Sitten organisoidaan myyjäiset ja ostaja löytyy, rahat tilitetään yhdistykselle, yhdistys toimittaa rahat Muonaan jne.

Aikamoinen yhteistyönäyte siis tämä meidän homma. Ja mielestäni toimimme todella tehokkaasti ja tuloksellisesti. Siitä olkoon näyttönä mm. tämä nyt valmistunut koulurakennus. Olemme tosi päteviä ja käteviä ja tarpeellisia, jokainen omalla paikallaan ketjussa!

Tässä nyt tämä koulurakennus kaikkien meidän ihasteltavaksi ja iloittavaksi!🏁🏁🏁🎈🎈🎈
Koulu käynnistyy syksyllä. Pulpetteja tarvitaan vielä. Tässä on linkki kauppaamme  https://holvi.com/shop/KouluMalawiin/product/1f4c4f1b929fe30c7f46bbd70ac28d67/

sunnuntai 22. huhtikuuta 2018

Koulurakennuksessa on jo takstuolit paikoillaan

Kyllä se siltä näyttää, että koulu valmistuu ihan pian ja lapset aloittavat syksyllä koulunkäynnin uudessa koulussa. Koulurakennuksessa ovat kattotaksuolit paikoillaan kuten kuvasta näkyy. Kattopellit on myös ostettu.

Aineettomien lahjojen kaupassa on ollut pulpetteja ja 2 opettajanpöytää myynnissä. Tarvitsemme 40 kahden oppilaan istuttavia pulpetteja. Opettajanpöydät on myyty ja osa pulpeteistakin.

Vielä on kuitenkin pulpetteja jäljellä, hintaan 30 e. Jos sydän ja kukkaro sallii, niin käy lahjoittamassa/ostamassa pulpetteja aineettomien lahjojen kaupassamme. https://holvi.com/shop/KouluMalawiin/section/tuotteet-suomeksi/ Jaa myös aineettomien lahjojen kauppaa facebookissa, niin kaikki mahdolliset lahjoittajat löytävät sivumme.💕

Yhteistyökumppanimme ja ystävämme Anja Luoma Porvoosta oli oman kouluhankkeensa puitteissa Malawissa huhtikuussa. Hän oli ja on auttavainen ihminen ja auttoi myös meitä ja kävi huhtikuussa Muonassa "tarkastusmatkalla" toteamassa, että asiat ovat niin kuin asiamiehemme ja koulurakennushankkeen paikallinen organisaattori Santu Maclean on kertonut niiden olevan.

Alla olevassa kuvassa Anja on muonalaisten kanssa koulun sisätiloissa. Sydämellinen kiitoksemme Anjalle. Tuohon aikaan Muonassa ja Etelä-Malawissa oli lämpöä + 35-38 astetta ympäri vuorokauden, mutta se ei Anjan toimia kuitenkaan  haitannut.

Sisätilojen pintojen rakentaminen ja viimeistely on myös käynnistynyt. Ymmärtääkseni pinta tasoitetaan ja kalkitaan valkoiseksi.

keskiviikko 4. huhtikuuta 2018

Linkki Pirkon haastatteluun Pohjois-Suomen alueuutisissa

Pirkkoa, meidän puheenjohtajaamme, haluttiin haastatella Ylen alueuutisiin. Tässä on linkki haastatteluun. Haastattelu on uutisten puolenvälin jälkeen.
https://areena.yle.fi/1-4402501