keskiviikko 22. elokuuta 2018

Eeva Hietava pitää TM-meditaatiokoulutuksen Kajaanissa ja lahjoittaa kertyneet varat Muonan koulun rakentamisen hyväksi, oheisena Eevan viesti koulutuksesta ja yhteystiedot, osallistu ja ole mukana hyvän tekemisessä

TM-meditaatiokoulutus Kajaanissa


Hei,

pidän ilmaisen esittelyluennon TM-meditaatiosta torstaina 6.9. klo 18 - 20 Kajaanissa Kainuun Näkövammaiset ry:n tiloissa, Pohjolankatu 25.

TM-meditaation tutkimukset (tehty yli 700) osoittavat, että se on hyvin voimallinen tekniikka. Käsittelen luennolla sen vaikutuksia: ihmisen mieleen, opiskeluun, terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin sekä koko yhteiskuntaan. Kerron luennolla myös siitä, miten eri meditaatiot poikkeavat toisistaan.

Ilmoittaudu luennolle eeva.hietava@gmail.com tai tekstiviestillä 0503502041

Luennolla voit ilmoittautua kurssille, joka alkaa jo samana iltana luennon jälkeen henkilökohtaisella haastattelulla.

Perjantaina 7.9. on henkilökohtainen opetus jokaisen kurssille osallistuvan kanssa sovittuna aikana, jonka kesto on n. 1 tunti.

La- aamuna 10 - 12, la-iltana 18 - 20 sekä su-aamuna klo 10 -12 on ryhmätapaaminen, jossa keskustellaan kokemuksista ja saadaan lisää teoreettista tietoa, mitä meditaatiossa tapahtuu.

Kurssi pidetään yksityisasunnossa Kajaanin keskustassa.

Kurssin hinta on porrastettu henkilökohtaisten tulojen mukaan 240 € - 600 €. 
Teen osamaksusopimuksia. Jos haluat tarkemmin tietoa, kysy Eevalta 0503502041.

Kurssin hinnasta 20 € maksetaan kouluttajalle (kuluja varten) ja loput maksetaan Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n tilille.

Jos haluat varata paikan kurssille etukäteen, voit maksaa varausmaksun 50 € tilille:

Eeva Hietava, Nordea 1111073500019462. Tiedonantoihin: TM-kurssi Kajaani.Tämä varausmaksu tuloutetaan kurssin jälkeen myös Malawin lasten tilille.

Lisätietoja saa: eeva.hietava@gmail.com tai soittamalla 0503502041
Tätä tiedotetta voi jakaa!
Tervetuloa kurssille!

Eeva
Eeva Hietava
KL
iTM-Kouluttaja
VedicArt Opettaja

Laitakarintie 241
90850 Martinniemi
+358503502041
www.myarteme.fi
www.tm-meditaatio.fi

Lisätietoja Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:stä
www.facebook.com/MalawinLastenJaNuortenAvuksiRy
www.malawinlapset.com
www.holvi.com/shop/KouluMalawiin
malawin.lasten.avuksi@gmail.com
koulumalawinlapsille.blogspot.com/


Mitä on TM-meditaatio? 
Vastauksia tavallisimpiin TM-tekniikkan liittyviin kysymyksiin. Tm-meditaatio eli TM on yksinkertainen, helposti opittava itsensäkehittämismenetelmä ja rentoutustekniikka, jonka avulla mieli ja keho saavuttavat syvän levon. Harjoituksen aikana tajunta pysyy kuitenkin valppaana. TM:ssä ei ole kysymys älyllisestä analyysistä tai keskittymisestä, vaan suorasta kokemisesta – elämyksestä. 

Kuinka TM:ää harjoitetaan? 
TM-meditaatiota harjoitetaan mukavasti istuen, silmät suljettuina 20 minuuttia kahdesti päivässä. Harjoitus ei vaadi mitään erityisvarusteita ja paikaksi kelpaa vaikka junan penkki. 

Mitä hyötyä on TM:n harjoittamisesta? 
TM-meditaation aikana koettu valpas lepotila on virkistävä sekä psyykkiseti, että fyysisesti. Syvä lepotila vapauttaa hermostoa turhasta jännityksestä, stressistä ja väsymyksestä. Kokemus ja tutkimukset osoittavat, että TM:ää harjoittavan mieli alkaa toimia selkeämmin ja organisoidummin. Jokapäiväisestä toiminnasta tulee dynaamisempaa, luovempaa ja harmoonisempaa. Meditaation harrastaja sopeutuu paremmin ympäristöönsä ja kanssakäyminen ympärillä olevien ihmisten kanssa on laadukkaampaa. Tästä on seurauksena yleisen vastustuskyvyn parantuminen sekä fyysisen että psyykkisen terveydentilan kohoaminen. Meditaatio on luonnonmukainen keino vahvistaa psykofyysistä tasapainotilaa. 

Voiko jokainen oppia TM:n?
TM sopii kaikille riippumatta iästä, koulutuksesta tai persoonallisuudesta. Ei tarvitse olla ”meditoivaa” tyyppiä oppiakseen meditaation tekniikan. Esitekniikan oppiminen on mahdollista jopa alle kymmenenvuotiaille lapsille. 

Kuinka tämä tekniikka toimii?
Kaikki ajatukset syntyvät hyvin hienojakoisina sykkeinä syvällä mielessä. Tavallisesti ajatuksista ei ole minkäänlaista kokemusta, ennen kuin ne saavuttavat pinnallisemman, konkreettisemman tajunnan tason. Meditaatio on päinvastainen tapahtuma. Se alkaa tavallisesta päivätajunnasta ja vähitellen koetaan yhä syvempiä ajatuksen tasoja. Lopulta mieli saavuttaa ajatuksen alkulähteen – tilan, jota voidaan kutsua ”puhtaaksi tietoisuudeksi” tai transsendenssiksi. 

Miten se voi olla vaivatonta – ja silti tehokasta? 
Kun pyritään saavuttamaan syvä rentoutumisen tila, on kyse samankaltaisesta tapahtumasta kuin nukahtaminen. Nukahtaminenkaan ei onnistu kovasti ponnistelemalla. Syvää rentoutumisen tilaa ei voida saavuttaa kovin ponnistuksin. Voimme ainoastaan luoda mahdollisimman suotuisat edellytykset automaattista rentoutumistapahtumaa vauhdittaaksemme. TM on tehokasta, koska se on vaivatonta ja luonnollista. 

Tekeekö se ihmisen syrjäänvetäytyväksi tai passiiviseksi? 
TM:n vaikutus on täysin päinvastainen. Se ei tee ihmisestä passiivista tai syrjäänvetäytyvää. TM:n aikana koettu syvä lepo antaa uutta energiaa entistä tehokkaampaan toimintaan – ja toisaalta se antaa voimia myös entistä antoisaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. 

Onko meditaatio hypnoosia tai itsesuggestiota? 
TM:llä ei ole mitään tekemistä hypnoosin tai itsesuggestion kanssa. Meditaatiossa mieli vapautuu ja saavuttaa hienompia tasoja. Tämän psyykkisen toiminnan syventyminen aiheuttaa vastaavan muutoksen fyysisessä toiminnassa. Tieteelliset tutkimukset osoittavat ihmisen olevan meditaation aikana ainutlaatuisessa fysiologisessa tilassa. Keho saavuttaa syvän lepotilan, kun taas mieli on aivoista tehtyjen EEG-mittausten mukaan täysin valveilla ja vastaanottavainen ärsykkeille. Nämä mittaukset osoittavat selkeän eron TM:n ja sellaisten teknikoiden välillä, joihin liittyy keskittymistä, kontrollia, hypnoosia tai itsesuggestiota.

Mitä transsendenssi tarkoittaa? 

Transsendenssi tarkoittaa jonkin ohittamista tai ylittämistä, Tässä yhteydessä mielen hiljentymistä, ajatuksista vapaan tajunnantilan kokemista valveilla ollessa. Meditaatiossa suuntaudumme tavalliselta päivätajunnan ajatustasoltamme hienommille tasoille, lopulta ohittaen hienoimman mahdollisen ajatustason. Tällöin saavutamme tilan, jota kutsutaan transsendenttiseksi tietoisuudentilaksi. 

Onko TM elämänfilosofia tai uskonto? 
Ei ole. TM on puhtaasti käytännöllinen tekniikka, joka sopii kaikille riippumatta uskonnosta tai elämänkatsomuksesta. On selvää, että TM:n tarkoitus on kehittää ihmisen sisintä. Tämä ei kuitenkaan edellytä mitään erityistä asennetta; ihmisen ei tarvitse uskoa TM:n toimivan. Kurssilla opitaan vain TM-tekniikan oikea käyttö. Kurssilla ei puututa kenenkään elämäntapoihin, ruokavalioon tms. asioihin.

Kuinka kauan meditaation oppiminen kestää? 
TM-kurssi sisältää seuraavat vaiheet: 
⎫ Esittelyluento n. 1 h 
⎫ Valmistava luento + henkilökohtainen haastattelu n.1 h 
 Henkilökohtainen opetus n. 1 – 1 ½ h 
⎫ Jatkoluennot / ryhmätäpaamiset – kolmena päivänä noin 2 tuntia kerrallaan 
⎫ Kertaustapaaminen - pari viikkoa kurssin jälkeen 1 ½ - 2 h Koska TM on hyvin yksinkertainen tekniikka, tämä kurssiaika on useimmille täysin riittävä. 
Tarvittaessa lisäohjeita ja henkilökohtaista neuvontaa saa kuitenkin maksutta kuuden kuukauden ajan kurssin jälkeenkin. Lisää infoa, katso: tm-meditaatio.fi 

Kuka opettaa meditaatiota?
Nimeni on Eeva Hietava ja olen saanut koulutukseni Maharishi Mahesh Yogin suunnittelemilla kursseilla. Kuulun ryhmään Itsenäiset TM-kouluttajat. En toimi enää yhteistyössä TM-liikkeen kanssa, koska en voi allekirjoittaa kaikkia heidän toimintatapojaan. Lisätietoja:p.050-3502041, Eeva Hietava.

sunnuntai 12. elokuuta 2018

Hiekkakuorman purkamista

Videolla ollaan purkamassa hiekkakuormaan Muonan koulun tontilla. Lapsia kiinnostaa tietysti se, mitä on tapahtumassa.


Video tarjoaa myös ikään kuin aikamatkan Suomessa 1950-luvulle, jolloin hiekkakuormat sekä tehtiin että purettiin lapioiden, koska ns. kippiautoja ja kuormakauhoja ei ollut vielä. "Lapiomiehet" olivat oma suht´iso ammattikuntansa. Heitähän tarvittiin myös suht´paljon, kun elettiin jälleenrakennusen aikaa. Rakennettiin tiilestä ja hiekkaa tarvittiin tiilen tekoon. Myös nykyisen tieverkosto perustat luotiin. Muistelenpa vielä, että lapiomiehen hommat olivat varsin yleisiä "hätäaputöitä." Hätäaputyöt olivat töitä, joihin työttömäksi joutuneet osoitettiin ja lähetettiin myös pitkienkin matkojen taakse. Eli nykyisen tieverkosto on aika pitkälti rakennettu ns. "hätäaputöinä".Muonassa ko. kuorman hiekka tarvitaan koulun lattioiden ja seinien käsittelyyn. Sikäläisen rakennusperinteen/-käytänteen mukaan betonipinnat ikään kuin hierretään jonkinmoisella ainekoostumuksella sellaiseksi, että betonin pinta ei pölise ja pinnat voidaan pitää puhtaana.